Czasopisma

NazwaSkrótISSN
REVUE DES ÉTUDES SLAVES0080-2557
SIONNACH (AN)1554-8953
SWIATOWIT0082-044X
TYDSKRIF VIR LETTERKUNDE0041-476X
AFRICA
INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL
PSYCHOLOGY OF LEARNING AND MOTIVATIONADVANCES IN RESEARCH AND THEORY
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF UROLOGY2080-4806
PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY DIABETES AND METABOLISM / ENDOKRYNOLOGIA, DIABETOLOGIA I CHOROBY PRZEMIANY MATERII WIEKU ROZWOJOWEGO
TASK QUARTERLY
FOLIA FORESTALIA POLONICA, SERIA A: LESNICTWO
"TEMATY I KONTEKSTY" ("ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. SERIA FILOLOGICZNA. HISTORIA LITERATURY")1643-0522
BULLETIN OF GEOGRAPHY. SOCIO-ECONOMIC SERIES1732-4254
GEOGRAPHIA POLONICA0016-7282
LITTERARIA COPERNICANA1899-315X
POMIARY AUTOMATYKA ROBOTYKA1427-9126
ROCZNIKI NAUK O RODZINIE2081-2078
TEKA KOMISJI OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO1733-4233
20TH CENTURY MUSIC1534-3219
ANTIKE KUNST. ZEITSCHRIFT FA1R KLASSISCHE ARCHA¤OLOGIE0003-5688
AUSTRIAN STUDIES1350-7532
CALL-EJ2187-9036
DENKMALPFLEGE UND KULTURGESCHICHTE1436-168X
ETUDES FRANCOPHONES1093-9334
GREGORIOS O PALAMAS ????????? O ??????? (THESSALONIKI)1011-3010
INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY YEARS EDUCATION0966-9760
JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA AND HYPERMEDIA1055-8896
LATIN AMERICAN LITERARY REVIEW0047-4134
MITTEILUNGEN DER BERLINER GESELLSCHAFT FÜR ANTHROPOLOGIE, ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE0178-7896
ORBIS TERRARUM1385-285X
PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI1643-2045
REVUE DES LANGUES ROMANES0223-3711
SISTEMI INTELLIGENTI1120-9550
SYMBIOSIS: A JOURNAL OF ANGLO-AMERICAN LITERARY RELATIONS1362-7902
UDDANNELSESHISTORIE0900-226X
AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT
INORGANIC REACTION MECHANISMS
PSYCHOSOMATICS
CHIRURGIA CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWA I ORTOPEDIA SZCZĘKOWA
PERINATOLOGIA, NEONATOLOGIA I GINEKOLOGIA
TECHNICAL SCIENCES
FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS. SERIA: SCIENTIA ALIMENTARIA
"ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ"1734-3534
BULLETIN OF GEOGRAPHY: PHYSICAL GEOGRAPHY SERIES2080-7686
GEOGRAPHIA STUDIA ET DISSERTATIONES0208-6336
LITURGIA SACRA. LITURGIA - MUSICA - ARS1234-4214
PORADNIK STOMATOLOGICZNY1428-1716
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH1507-7896
TEKA KOMISJI POLITOLOGII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH1896-8279
A MÍNIMA1697-7777