Czasopisma

NazwaSkrótISSN
STUDIA I MATERIAŁY INSTYTUTU TRANSPORTU I HANDLU MORSKIEGO2080-6302
ACTA POMERANIA. ZESZYTY NAUKOWE POWSZECHNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ "POMERANIA" W CHOJNICACH2080-6183
NAUKI SPOŁECZNE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU2080-6019
NAUKI O ZARZĄDZANIU. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU2080-6000
NAUKI O FINANSACH. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU2080-5993
NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU2080-5985
EKONOMIA. PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU2080-5977
COMPARATIVE LEGILINGUISTICS2080-5926
DROHICZYŃSKI PRZEGLĄD NAUKOWY. WIELOKULTUROWE STUDIA DROHICZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO2080-587X
PRAWO I POLITYKA2080-5799
ACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM2080-5497
STANDARDY MEDYCZNE PEDIATRIA2080-5438
INTERNAL SECURITY2080-5268
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING REPORTS2080-5187
"ROCZNIK BIBLIOLOGICZNO - PRASOZNAWCZY"2080-4938
ŚREDNIOWIECZE POLSKIE I POWSZECHNE2080-492X
STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO2080-4881
LINGWISTYKA STOSOWANA. APPLIED LINGUISTICS. ANGEWANDTE LINGUISTIK PRZEGLĄD/REVIEW2080-4814
HOMO LUDENS2080-4555
ROCZNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA DENDROLOGICZNEGO2080-4164
NEUROPSYCHIATRIA. PRZEGLĄD KLINICZNY2080-4091
POSTĘPY NAUKI I TECHNIKI2080-4075
STUDIA EUROPEJSKIE2080-3567
KOMUNIKACJA SPECJALISTYCZNA. COMMUNICATION FOR SPECIAL PURPOSES. FACHSPRACHENKOMMUNIKATION. PROFESSIONALNAJA KOMMUNIKACIJA.2080-3532
WROCŁAWSKIE STUDIA ERAZMIAŃSKIE2080-332X
GLOBAL MANAGEMENT JOURNAL2080-2951
STUDIA BAS2080-2404
PHOTONICS LETTERS OF POLAND2080-2242
BIOMEDICAL HUMAN KINETICS2080-2234
ADVANCES IN CELL BIOLOGY2080-2218
PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. FILOZOFIA2080-2005
SILESIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES2080-1912
TORUŃSKIE STUDIA BIBLIOLOGICZNE2080-1807
PRACE KOMISJI GEOGRAFII PRZEMYSŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOGRAFICZNEGO2080-1653
TECHNOLOGIA WODY2080-1467
PRZEGLĄD BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO2080-1335
BALTIC JOURNAL OF HEALTH AND PHYSICAL ACTIVITY2080-1297
KOŚCIÓŁ W POLSCE. DZIEJE I KULTURA2080-1238
DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA2080-1157
LINGUISTICA COPERNICANA2080-1068
CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMIC MODELLING AND ECONOMETRICS2080-0886
WIEK XIX. ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA2080-0851
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGIĄ PAN2080-0819
ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI, EKONOMIA2080-0339
JOURNAL OF INTERCULTURAL MANAGEMENT2080-0150
ANIMAL GENETIC RESOURCES AN INTERNATIONAL JOURNAL2078-6336
FIZICESKOE VOSPITANIE STUDENTOV2075-5279
MATIEMATICESKAJA TEORIA IGR I JEJO PRILOZENIA2074-9872
RELIGIOVEDENIE - STUDY OF RELIGION2072-8662
AUSTRIAN J EARTH SCIAUSTRIAN J EARTH SCI2072-7151