Czasopisma

NazwaSkrótISSN
ENGINEERING MECHANICS
PRACE KOMISJI HISTORII BYDGOSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE
POSTEPY NAUK ROLNICZYCH
BIOCHEMICAL SOCIETY SYMPOSIUM
JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MATERIALS DESIGN
SURFACE COATINGS INTERNATIONAL PART B-COATINGS TRANSACTIONS
ENGINEERING TRANSACTIONS (ROZPRAWY INŻYNIERSKIE)
PRACE KOMISJI NAUK CERAMICZNYCH - POLSKI BIULETYN CERAMICZNY. CERAMIKA
WIADOMOŚCI PARAZYTOLOGICZNE
POSTEPY PSYCHIATRII I NEUROLOGII
BIOCHEMISTRY
JOURNAL OF EARLY ADOLESCENCE
SYNTHESE
EOS. COMMENTARII SOCIETATIS PHILOLOGAE POLONORUM
PRACE KOMISJI NAUK ROLNICZYCH I BIOLOGICZNYCH. SERIA B
WIEK XIX. ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA
POSTEPY REHABILITACJI
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENE STRUCTURE AND EXPRESSION
JOURNAL OF ECT
SYSTEMS BIOLOGY
EPILEPTOLOGIA
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: ARCHITEKTURA
WIERTNICTWO NAFTA GAZ
POSTEPY TECHNIKI PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
BIOFIZIKA
TCE
ER(R)GO: TEORIA-LITERATURA-KULTURA
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
WIEŚ I ROLNICTWO
POSTEPY W CHIRURGII GŁOWY I SZYI (ADVANCES IN HEAD AND NECK SURGERY)
BIOLOGY OF THE NEONATE
JOURNAL OF ENDOTOXIN RESEARCH
TECHNIQUES IN NEUROSURGERY
ERGONOMIA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF ERGONOMICS AND HUMAN FACTORS
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, SERIA: MECHANIKA
WSPÓŁCZESNA EKONOMIA. KWARTALNIK WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
POSTEPY W OCHRONIE ROSLIN / PROGRESS IN PLANT PROTECTION
BIOMOLECULAR ENGINEERING
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY
TECHNOLOGY AND CULTURE
ETHNOLOGIA POLONA
PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, MATEMATYKA
WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA - CONTEMPORARY ONCOLOGY
POZNANSKIE STUDIA TEOLOGICZNE
BIOTECHNOLOGY AND DEVELOPMENT MONITOR
JOURNAL OF EXPERIMENTAL ANIMAL SCIENCE
TERATOGENESIS CARCINOGENESIS AND MUTAGENESIS
ETNOLINGWISTYKA. PROBLEMY JĘZYKA I KULTURY
PRACE NAUKOWE AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE. S. FILOLOGIA POLSKA