STUDIA Z DZIEJÓW ROSJI I EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011900
2010900
2009600