STUDIA Z AUTOMATYKI I INFORMATYKI

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011200
2010200
2009200
2008200