PORÓWNANIA. CZASOPISMO POŚWIĘCONE ZAGADNIENIOM KOMPARYSTYKI LITERACKIEJ ORAZ STUDIOM INTERDYSCYPLINARNYM

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011900
2010900