DIALOG. MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011900
2010900