BIULETYN STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU PRAWA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011200
2010200