BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINOLOGICZNEGO IM. PROF. STANISŁAWA BATAWII

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011200
2010200
2009200