Simpliciana: Schriften der Grimmelshausen-Gesellschaft

ISSN:
0259-6415

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201810
201710
20161000
20151000
20141000
20131000
20121400