TEKA Komisji Historycznej Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie

ISSN:
1733-5388

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20187
20177
2016700
2015700
2014400
2013400
2012500