Słupskie Studia Historyczne

ISSN:
1641-9650

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20189
20179
2016900
2015900
2012200