Słupskie Studia Filozoficzne

ISSN:
1641-9669

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20185
2014500
2013500
2012600
2011600
2010600
2009400