Słupskie Prace Geograficzne

ISSN:
1641-8468

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20186
20176
2016600
2015600
2014200
2013200
2012100
2011200
2010200
2009200