Roczniki Filozoficzne

ISSN:
0035-7685

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201940
201814
201714
20161400
20151400
2014700
2013700
2012600
2011900
2010900
2009600
2008600