Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ISSN:
1899-9573

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20187
20177
2016700
2015700
2014500
2013500
2012300
2011200
2010200