Roczniki Administracji i Prawa

ISSN:
1644-9126

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202020
201920
20187
20177
2016700
2015700
2014400
2013400
2012200