Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym

ISSN:
1733-165X

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201970
201814
201714
20161400
20151400
2014800
2013800
2012900