Polityka Społeczna

ISSN:
0137-4729

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
201812
201712
20161200
20151200
2014700
2013700
2012800
2011900
2010900
2009600
2008600