Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

ISSN:
1731-1438

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202020
201920
20186
20176
2016600
2015600
2014300
2013300
2012400
2011600
2010600