"Rocznik Bibliologiczno - Prasoznawczy"

ISSN:
2080-4938

RokPunkty ministerialneImpact FactorEigenfactorArticle influence
20187
20177
2016700
2015700
2014400
2013400
2012500