"Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom

Skrót:
Dyskurs

ISSN:
1895-4197

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2012100
2011000