Lagrangian cloud microphysics: progress and prospects

MiastoVienna (online)
RodzajMiędzynarodowa
Rozpoczęcie2020-05-04
Zakończenie2020-05-04
Uczestnicy z referatem z Polski5
Uczestnicy z referatem z zagranicy7
Liczba uczestników12
Link Do Stronyhttps://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2020/session/36655

Organizatorzy konferencji:

Sylwester Arabas - Program Vice-Chair,