IV Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych

KrajPolska
MiastoKraków
OrganizatorAkademia Górniczo-Hutnicza
Data rozpoczęcia2019-05-30
Data zakończenia2019-06-01

Uczestnicy konferencji:

Andrzej Grzesik - referaty:
  1. Tytuł: Liczby Turana - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.