The 12th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications

KrajTaiwan, P.R. China
MiastoTaipei City
OrganizatorAIMS
Data rozpoczęcia2018-07-05
Data zakończenia2018-07-09

Uczestnicy konferencji:

Stanisław Migórski - referaty:
  1. Tytuł: New Results on Evolution History-Dependent Variational-Hemivariational Inequalities with Applications - Rodzaj: Proszony. Płatność: Działalność Statutowa.
Krzysztof Bartosz - referaty:
  1. Tytuł: Numerical analysis for a class of dynamic variational inequalities involving Clarke subdifferential - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant.