15th International Workshop on Real and Complex Singularities

KrajBrazylia
MiastoSao Carlos
OrganizatorUniversidade de Sao Paulo
Data rozpoczęcia2018-07-22
Data zakończenia2018-07-28

Uczestnicy konferencji:

Wojciech Kucharz - referaty:
  1. Tytuł: Linear equations on real algebraic surfaces - Rodzaj: Plenarny. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.
Michał Farnik - referaty:
  1. Tytuł: Recent developments in singularities of general polynomial mappings - Rodzaj: W sesji. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).