CONFERENCE ON GEOMETRIC AND NONLINEAR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS

KrajAustralia
MiastoSouth Durras
OrganizatorAustralian National U., BICMR, PIMS i USYD
Data rozpoczęcia2018-02-05
Data zakończenia2018-02-09

Uczestnicy konferencji:

Sławomir Kołodziej - referaty:
  1. Tytuł: Complex Hessian equations - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.