Krakow-Vienna workshop on pluripotential theory and several complex variables

KrajAustria
MiastoWiedeń
OrganizatorUniwersytet Wiedeński
Data rozpoczęcia2012-09-03
Data zakończenia2012-09-07

Uczestnicy konferencji:

Arkadiusz Lewandowski - referaty:
  1. Tytuł: Some new results on separately analytic functions - Rodzaj: Inny. Płatność: Inne.