FedCSIS 2014, Federated Conference on Computer Science and Information Systems

KrajPoland
MiastoWarsaw
OrganizatorWarsaw University
Data rozpoczęcia2014-09-07
Data zakończenia2014-09-10

Uczestnicy konferencji:

Adam Roman - referaty:
  1. Tytuł: A new approach to automatic continuous artery diameter measurement - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.