O-minimal structures in Number Theory and Analysis

KrajNiemcy
MiastoOberwolfach
OrganizatorMathematisches Forschunginstitut
Data rozpoczęcia2017-04-30
Data zakończenia2017-05-06

Uczestnicy konferencji:

Wiesław Pawłucki - referaty:
  1. Tytuł: Michael's selection theorem for Lipschitz cells in o-minimal structures - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Działalność Statutowa.