(Non)-existence of complex structures on S^6

KrajNiemcy
MiastoMarburg
OrganizatorMarburg University
Data rozpoczęcia2017-03-27
Data zakończenia2017-03-30

Uczestnicy konferencji:

Aleksandra Borówka - referaty:
  1. Tytuł: S^6 as nearly Kahler manifold - Rodzaj: Plenarny. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.