Differential Geometry and its Applications

KrajCzechy
MiastoBrno
Organizator Department of Mathematics and Statistics, Masaryk University
Data rozpoczęcia2016-07-11
Data zakończenia2016-07-15

Uczestnicy konferencji:

Aleksandra Borówka - referaty:
  1. Tytuł: A Swann bundle approach to a generalized Feix--Kaledin construction - Rodzaj: W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.