Recent advances in Linear series and Newton-Okounkov bodies

KrajWłochy
MiastoPadwa
OrganizatorUniversita degli Studi di Padova
Data rozpoczęcia2015-02-09
Data zakończenia2015-02-13

Uczestnicy konferencji:

Halszka Tutaj-Gasińska - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Działalność Statutowa.
Łucja Farnik - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: Organizatorzy.
Michał Farnik - referaty:
  1. Tytuł: - Rodzaj: Żaden. Płatność: IM PAN.