25th International Conference on Probabilistic, Combinatorial and Asymptotic Methods for the Analysis of Algorithms

KrajFrancja
MiastoParyż
OrganizatorUniversité Pierre et Marie Curie
Data rozpoczęcia2014-06-16
Data zakończenia2014-06-20

Uczestnicy konferencji:

Katarzyna Grygiel - referaty:
  1. Tytuł: Counting Terms in the Binary Lambda Calculus - Rodzaj: W sesji. Płatność: DSC - granty dziekańskie dla młodych naukowców.