Computation in Dynamics

KrajUSA
MiastoProvidence
OrganizatorICERM Brown University
Data rozpoczęcia2016-04-04
Data zakończenia2016-04-08

Uczestnicy konferencji:

Piotr Zgliczyński - referaty:
  1. Tytuł: Melnikov-type method for splitting of separatrices for an explicit range of small parameter - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.
Daniel Wilczak - referaty:
  1. Tytuł: Rigorous integration of dissipative PDEs revisited- chaos in the Kuramoto-Sivashinsky equations. - Rodzaj: Proszony. Płatność: Strona zapraszająca.