Nonlinear Equations Conference

KrajUSA
MiastoCambridge
OrganizatorCenter of Mathematical Sciences and Applications, Harvard U.
Data rozpoczęcia2016-04-08
Data zakończenia2016-04-10

Uczestnicy konferencji:

Sławomir Kołodziej - referaty:
  1. Tytuł: Weak solutions of the complex Monge-Ampere equation on compact Hermitian manifolds - Rodzaj: Plenarny. Płatność: Strona zapraszająca.