57th Spring Topology and Dynamics Conference

KrajStany Zjednoczone
MiastoCharlotte
OrganizatorUNC Charlotte
Data rozpoczęcia2024-03-06
Data zakończenia2024-03-09

Uczestnicy konferencji:

Elżbieta Krawczyk - referaty:
  1. Tytuł: Amorphic complexity and tameness of aytomatic systems - Rodzaj: W sesji, Żaden. Płatność: Strona zapraszająca.