The 4th International Conference on Dynamics of Differential Equations in Memory of Jack K. Hale

KrajKanada
MiastoToronto
OrganizatorThe Fields Institute
Data rozpoczęcia2023-08-14
Data zakończenia2023-08-17

Uczestnicy konferencji:

Roman Srzednicki - referaty:
  1. Tytuł: On determining the existence of periodic orbits - Rodzaj: Proszony, W sesji. Płatność: Działalność Statutowa.