The 2013 World Congress on Global Optimization (WCGO III)

KrajP. R. China
MiastoHuangshan, Anhui
OrganizatorInternational Society of Global Optimization; Anhui University of Science and Tech., etc.
Data rozpoczęcia2013-07-07
Data zakończenia2013-07-12

Uczestnicy konferencji:

Stanisław Migórski - referaty:
  1. Tytuł: New result on the unique solvability of thermoviscoelastic dynamic frictional contact problem - Rodzaj: Plenarny, Proszony. Płatność: Grant.