Subvarieties in Projective Spaces and Their Projections

KrajNiemcy
MiastoOberwolfach
OrganizatorMFO
Data rozpoczęcia2022-11-27
Data zakończenia2022-12-02

Uczestnicy konferencji:

Halszka Tutaj-Gasińska - referaty:
  1. Tytuł: Unexpected curves of type (d+k,d) - Rodzaj: Inny. Płatność: Działalność Statutowa.