19th Workshop: Noncommutative probability, Noncommutative harmonic analysis and related topics, with applications

KrajPoland
MiastoBędlewo
OrganizatorIM PAN, Uniwersytet Wrocławski
Data rozpoczęcia2022-07-31
Data zakończenia2022-08-06

Uczestnicy konferencji:

Paweł Pietrzycki - referaty:
  1. Tytuł: Characterization of spectral measures - Rodzaj: Proszony. Płatność: Grant - projekt naukowy (NCN, ministerialny itp).