SIAM Conference on Applied Linear Algebra (LA21)

Kraj(online)
Miasto(online)
OrganizatorSIAM
Data rozpoczęcia2021-05-17
Data zakończenia2021-05-21

Uczestnicy konferencji:

Michał Wojtylak - referaty:
  1. Tytuł: On the Gap Distance to the Set of Singular Pencils - Rodzaj: Proszony, W sesji. Płatność: Grant.