Probabilistic Combinatorics Online

Kraj(on-line)
Miasto(on-line)
OrganizatorMoscow Institute of Physics and Technology
Data rozpoczęcia2020-09-23
Data zakończenia2020-09-25

Uczestnicy konferencji:

Jakub Kozik - referaty:
  1. Tytuł: Bi-uniform Property B - Rodzaj: Proszony. Płatność: