ramka nawigacyjna

Sławomir Dinew

Lista publikacji:

15.
Pluripotential theory on compact hermitian manifolds, Annales de la Faculté des Sciences de Toulouse vol. 25 (2016), 91-139
10.
Pluripotential estimates on compact Hermitian manifolds, vol. Advanced Lectures in Math. 21 (2012), "Advances in Geometric Analysis,", International Press, Boston
2.
Cegrell classes on compact Kähler manifolds, Ann. Polon. Math. 91 (2007), no. 2-3, 179--195
1.
Sławomir Dinew, M. Buhmann,
Limits of radial basis function interpolants, Commun. Pure Appl. Anal. 6 (2007), no. 3, 569--585

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Metody rzeczywiste dla zespolonych nieliniowych równań eliptycznych i vice versa kierownik 2014-07-16 2016-07-15
Słabe rozwiązania równania Mone'a-Ampere na rozmaitościach Kahlerowskich i hemitowskich Wykonawca 2011-12-06 2014-12-05