Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań (ISBN 978-83 61449-44-7)

Nazwa:
Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań (ISBN 978-83 61449-44-7)
Oficyna krajowa:
1