dr Łucja Farnik

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Geometrii Analitycznej

DoktoratOtwarcie: 2012-06-28, Zamknięcie: 2014-12-18

Publikacje:

Konferencje:

5.
Varieties with trivial canonical bundles, IM PAN, Będlewo, Polska, 2016-06-12 - 2016-06-18
4.
IMPANGA 15, IM PAN, Będlewo, Polska, 2015-04-12 - 2015-04-18
3.
Recent advances in Linear series and Newton-Okounkov bodies, Universita degli Studi di Padova, Padwa, Włochy, 2015-02-09 - 2015-02-13
2.
GAeL XXII (Geometrie Algebrique en Liberte), SISSA, Triest, Włochy, 2014-06-23 - 2014-06-27
1.
6th European Congress of Mathematics, Jagiellonian University, Kraków, Poland, 2012-07-02 - 2012-07-07

Konferencje organizowane:

1.
GAeL XXII (Geometrie Algebrique en Liberte), Triest, Włochy, 2014-06-23, 2014-06-27