Krzysztof Deszyński

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki
  • Katedra Matematyki Stosowanej

Publikacje:

7.
6.
A difference method with mean values, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. (1994), no. 31, 253--263
5.
3.
Krzysztof Deszyński, K.Deszynski
Notes on polynomial structures equipped with a Lorentzian metric, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. (1991), no. 28, 11--18
2.
Krzysztof Deszyński, K.Deszynski
The canonical form of the Ricci tensor in the n-dimensional Lorentz space, UNIV. IAGEL. ACTA MATH. (1987), no. 26 173--178
1.
Krzysztof Deszyński, K.Deszynski
A theorem on polynomial Lorentz structures, GLASG. MATH. J. 28 (1986), 229-235