Udo Simon

Jednostki:

Publikacje:

1.
Parallel hypersurfaces, ANN POL MATH vol. 111 no. 2 (2014), 107-135