ramka nawigacyjna

Bartosz Walczak

Lista publikacji:

26.
25.
Outer common tangents and nesting of convex hulls in linear time and constant workspace, vol. 57 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2016), "24th Annual European Symposium on Algorithms, ESA 2016, August 22-24, 2016, Aarhus, Denmark", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
24.
Graph drawings with one bend and few slopes, vol. 9644 of Lecture Notes in Computer Science (2016), "LATIN 2016: Theoretical Informatics, 12th Latin American Symposium, Ensenada, Mexico, April 11-15, 2016, Proceedings", Springer
21.
Asymmetric coloring games on incomparability graphs, ELECTRONIC NOTES IN DISCRETE MATHEMATICS vol. 49 (2015), 803-811
19.
On the Beer index of convexity and its variants, vol. 34 of Leibniz International Proceedings in Informatics (2015), "31st International Symposium on Computational Geometry, SoCG 2015, June 22-25, 2015, Eindhoven, The Netherlands", Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik
18.
Minors and dimension, (2015), "26th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, January 4-6, 2015, San Diego, California, USA", Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
13.
Coloring relatives of interval overlap graphs via on-line games, vol. 8572 of Lecture Notes in Computer Science (2014), "Automata, Languages, and Programming, 41st International Colloquium, ICALP 2014, Copenhagen, Denmark, July 8-11, 2014, Proceedings, Part I", Springer
12.
Outerstring graphs are χ-bounded, (2014), "30th Annual Symposium on Computational Geometry, SoCG 2014, June 8-11, 2014, Kyoto, Japan", Association for Computing Machinery (ACM)
9.
New bounds on the maximum number of edges in k-quasi-planar graphs, vol. 8242 of Lecture Notes in Computer Science (2013), "Graph Drawing, 21st International Symposium, GD 2013, Bordeaux, France, September 23-25, 2013, Revised Selected Papers", Springer
8.
Coloring triangle-free rectangular frame intersection graphs with O(log log n) colors, vol. 8165 of Lecture Notes in Computer Science (2013), "Graph-Theoretic Concepts in Computer Science, 39th International Workshop, WG 2013, Lübeck, Germany, June 19-21, 2013, Revised Papers", Springer
7.
Coloring intersection graphs of arcwise connected sets in the plane, vol. 16 of CRM Series (2013), "The Seventh European Conference on Combinatorics, Graph Theory and Applications, EuroComb 2013", Springer
5.
Extending partial representations of function graphs and permutation graphs, vol. 7501 of Lecture Notes in Computer Science (2012), "Algorithms – ESA 2012, 20th Annual European Symposium on Algorithms, Ljubljana, Slovenia, September 10-12, 2012, Proceedings", Springer
4.
Outerplanar graph drawings with few slopes, vol. 7434 of Lecture Notes in Computer Science (2012), "Computing and Combinatorics, 18th Annual International Conference, COCOON 2012, Sydney, Australia, August 20-22, 2012, Proceedings", Springer

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Kolorowanie geometrycznych grafów przecięć i problemy pokrewne kierownik 2016-01-28 2019-01-27
Złożoność obliczeniowa rozszerzania częściowej reprezentacji grafów przez przecięcia obiektów geometrycznych oraz zanurzenia prostoliniowe grafów w płaszczyznę o ograniczonej liczbie zanurzeń krawędzi kierownik 2014-02-01 2014-07-31
Rozgrywany podział grafów: strategie i algorytmy kierownik 2012-09-19 2016-03-18
Rozgrywane kolorowanie grafów i zbiorów częściowo uporządkowanych Wykonawca 2012-08-28 2015-05-27
Kolorowanie grafów reprezentowanych geometrycznie Wykonawca 2011-02-14 2014-09-28
Śledzenie poruszających się osób w monitorowanych strefach wykonawca 2010-09-17 2013-09-16
Algorytmy on-line i gry kombinatoryczne wykonawca 2010-04-14 2012-10-13