ramka nawigacyjna

dr Przemysław Spurek

Lista publikacji:

15.
Maximum Likelihood Estimation and Optimal Coordinates, International Conference on Systems Science, 2016 vol. Springer (2016), 3-13
14.
Clustering of Gaussian distributions, 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) vol. IEEE (2016), 3346--3353
8.
Metody analizy mikroskopowych obrazów warstw C-Pd, (2014), "Świat nanotechnologii. Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe. Badania i technologia", Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
4.
Weighted Approach to Projective Clustering, Computer Information Systems and Industrial Management Lecture Notes in Computer Science vol. 8104 (2013), 367-378
2.
Detection of Disk-Like Particles in Electron Microscopy Images, Advances in Intelligent Systems and Computing vol. 226 (2013), 411-417

export publikacji do excela

Granty (realizowane po maju 2009 roku)

Tytuł Rola Rozpoczęcie Zakończenie
Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie kierownik 2016-06-13 2019-06-12
Środek ciężkości pamięci kierownik 2014-02-24 2016-08-23